Børnehænder i sanden

Første pårørende- og beboermøde på Svanepunktet

29. maj 2015
Onsdag den 27. maj mødtes pårørende, beboere, kommunen og KAB på Svanepunktet for at drøfte status på indflytningen og byggeriet, og for at hhv. stille og besvare spørgsmål og dele erfaringer fra de første uger i Svanepunktet.

Berit Arvad Evald, leder af Pleje og Omsorg, var glad for at kunne møde de pårørende til Svanepunktets beboere. Sammen med den daglige leder i Svanepunktet Gitte Lindhardt gav Berit Arvad Evald en orientering om forløbet efter indflytningen: ”Mens den første tid gik med at hjælpe beboerne med at vænne sig til de nye omgivelser, sætter vores medarbejdere nu gang i en række aktiviteterne sammen med beboerne som f.eks. spil, kagebagning, avislæsning, musik med mere. Vi arbejder også med planer for at komme ud af huset, ligesom en ferietur til august / september begynder at tage form”.

KAB til stede på Svanepunktet

Koordinator fra KAB, Jesper Groth-Poulsen, vil i den kommende tid dagligt være til stede i Svanepunktet. Her vil han kunne koordinere de henvendelser, der er såvel fra kommunen som fra pårørende og beboere. For at styrke kommunikationen til og med beboere og pårørende vil KAB løbende sende nyhedsbreve om byggeproces mv. En del af de pårørende havde desuden oplevet problemer med huslejekontrakterne, det vil KAB nu følge op på.

Forsinket indflytning i Blok 13

Centerchef i Center for Social og Sundhed, Annelia Jensen, svarede på de pårørendes spørgsmål til beslutningen om at flytte ind, inden byggeriet var helt på plads: ”Vi har længe haft et stort behov for at få etableret ekstra plejehjemspladser til de borgere, der venter hjemme eller på hospital på at komme i en plejebolig. Derfor valgte vi at flytte ind i Blok 12, da den var godkendt til indflytning. De kommende brugere og beboere i Blok 13, dvs. genoptræningen og bofællesskabet for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, må se frem til en forsinket indflytning. Det fortæller vi nærmere om, så snart det er muligt at give mere præcis information”, slutter Annelia Jensen.

Fortsat fokus på styrket dialog og bedre adgang til information

Der var stor enighed om, at det er vigtigt at få løbende information om ændringer og nye tiltag. Derfor fortsætter pårørende- og beboermøderne, hotlinen fortsætter, og så bliver www.svanepunktet.furesoe.dk omdrejningspunktet for skriftlig kommunikation, så alle har adgang til den samme viden.

Fakta

  • På mødet deltog 16 pårørende og 1 beboer. De fremmødte repræsenterede 13 af 35 boliger. 
  • Fra Furesø Kommune deltog Centerchef Annelia Jensen, områdeleder Berit Arvad Evald, daglig leder Gitte Lindhardt og konsulent Agnete Christensen.
  • Fra KAB deltog koordinator Jesper Groth-Poulsen og fra ejendomskontoret Frank Nielsen.

» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps