Børnehænder i sanden

Styrket dialog i Svanepunktet

21. maj 2015
Furesø Kommune styrker dialogen med beboere og pårørende i Svanepunktet. Med informationsmøde og øget tilstedeværelse i blok 12 kan spørgsmål besvares på stedet, indtil alle indretninger er endeligt på plads. Der oprettes også en hotline, som alle kan benytte til at få svar på deres spørgsmål.

”Svanepunktet bliver et nyt og moderne plejecenter med boliger, der lever op til alle nye standarder på området og med fantastiske, lyse rum, hvor alle beboere har adgang til egen terrasse. Som det altid vil være i et helt nyt byggeri af denne art, er der nogle af indretninger, der først falder endeligt på plads, når man tager centeret i brug, udtaler velfærdsdirektør i Furesø Kommune Niels Milo Poulsen.

Der har været holdt en række informationsmøder inden flytningen og samtaler med alle pårørende til de enkelte beboere for at forberede flytningen så godt som muligt. Alle godkendelser er faldet på plads inden indflytningen, så man har trygt og sikkert kunnet flytte ind på centeret som planlagt. Men når man kommer til et helt nyt sted i nye rammer, vil der naturligt også rejse sig en række spørgsmål, om alt nu er som det skal være.

Ny hotline: 7216 4185

”Vi tager ekstraordinært hånd om at få svaret på alle de spørgsmål, der kommer her efter indflytningen. Derfor har vi besluttet at oprette en hotline, som alle kan benytte og få svar på deres spørgsmål til, hvad vi gør for de enkelte beboere, hvis der er noget man vil have os til at tage sig af. Hotlinen kan benyttes døgnets 24 timer, og vi besvarer alt, hvad vi får af henvendelser med det samme”, afslutter Niels Milo Poulsen.

Der er yderligere et informationsmøde på vej

Der vil være et større informationsmøde for alle pårørende og beboere i næste uge. Her bliver alle oplevelser delt og løsninger på de forskellige udeståender bliver formidlet. Berit Evald, leder af Pleje og Omsorg, rykker også ud på Svanepunktet for at stille sig til rådighed for beboere og pårørende. Der arbejdes intenst med at få gjort de nye rammer gjort hjemlige, så det aktive liv i Svanepunktet kommer i gang, som netop er en af visionerne med det nye plejecenter.

Der bliver lavet mere miljø

”Boligerne og de store fælles spisearealer fungerer og alle beboere er kommet på plads i disse rammer”, fortæller Berit Evald, leder af Pleje og Omsorg. ”Vi er i fuld gang med at etablere mere miljø i nogle af de fælles opholdsarealer med planter, farver og gardiner mv. Vores personale gør en kæmpe indsats for, at beboerne har det godt i Svanepunktet, og det skal de have ro til og fokus på, så tager vi andre os af at få alle detaljer på plads. Vi tror på værdien af synlighed og åben dialog. Derfor vil vi være til stede i Svanepunktet, så vi med det samme kan handle på de forhold på stedet, der skal tages vare på, slutter Berit Evald.

Svanepunktet.furesoe.dk

Den nye hotline til alle beboere, pårørende og medarbejdere er åben døgnets 24 timer ugens 7 dage: 7216 4185. 


» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps