Børnehænder i sanden

Svanepunktet har bredt sine vinger ud

06. november 2015
Gerd Carlsen og Susanne Mortensen klipper snoren
Der var stort fremmøde og ros og tak til alle involverede, da Svanepunktet blev indviet officielt den 3. november. Borgmester Ole Bondo Christensen, formanden for social- og sundhedsudvalget, Susanne Mortensen og formand for Furesø Boligselskab Gerd Karlsen udtrykte deres store tilfredshed med endelig at være kommet i mål efter en lang rejse sammen.

I Genoptræningscentrets nye store sal var samlet omkring 150-200 beboere, brugere, medarbejdere og gæster, der på den ene eller anden led har været involveret i projektet, siden de første tanker blev tænkt i 2010.
Sammen med bofællesskabet, rehabiliteringscentret og plejecentret vil genoptræningen i Furesø nu nyde godt af den faglige udveksling i Svanepunktet, hvor genoptræningen og plejecentret kan trække på pædagogiske kompetencer fra bofællesskabet, mens bofællesskabets beboere også kan have brug for sundhedsfaglige kompetencer, fortalte Susanne Mortensen i sin tale.

”Med Svanepunktet skaber vi de bedst mulige rammer for, at man kan blive så selvhjulpen og uafhængig af pleje og støtte som muligt. Det handler også om, at vi kan give den bedst mulige kvalitet til dem, der får brug for pleje og omsorg på et senere tidspunkt i livet og måske får behov for en plejeplads,” opsummerede Susanne Mortensen visionen for Svanepunktet i Farum Midtpunkt.

I tråd med national tilgang

Ole Bondo Christensen trak i sin tale en række lige linjer mellem visionerne for Svanepunktet og Kommunernes Landsforenings bud på kommunernes rolle i sundhedspolitikken i de kommende år.

”Med Svanepunktet går Furesø forrest og realiserer nogle af de visioner for det nære sundhedsvæsen, som også regeringen og KL er undervejs med. Sjovt nok hedder KL’s aktuelle udspil på sundhedsområdet ”sammen om sundhed”. En formulering, som ligger besnærende tæt på de visioner, vi har for området i Furesø Kommune, sagde Ole Bondo Christensen og uddybede:
”Det hedder i nyeste KL´s udspil, at ’Et sundhedsvæsen i verdensklasse vægter forebyggelse, rehabilitering, diagnostik, behandling og pleje ligeligt og som en del af et samlet behandlingsforløb’. Jeg kan ikke være mere enig. Med Svanepunktet har vi skabt de bedst mulige rammer for, at denne vision kan få luft under vingerne”.

Fra vugge til grav

Men Svanepunktet lægger ikke blot sine beskyttende vinger om mennesker med særlige behov for pleje eller genoptræning.
Svanepunktets udformning og placering er en vigtig brik i hele Farum Midtpunkts proces med at åbne op til den omgivende by.  Og samtidig er det med i opfyldelsen af ønsket om at man kan bo og leve i Farum Midtpunkt fra vugge til grav – fra vuggestue til plejehjem, fortalte Gerd Carlsen, der som formand for Furesø Boligselskab har arbejdet tæt sammen med kommunen om udvikling af det nye kraftcenter og derfor klippede snoren i selskab med Susanne Mortensen.

Læs mere om KL’s sundhedsudspil, ’Sammen om sundhed’

 


» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps