Børnehænder i sanden

Arbejdstilsynet på besøg i Svanepunktet

04. juni 2015
Den 4. juni var Arbejdstilsynet på besøg i Svanepunktet. Her blev der udstedt et straks-påbud til bygherren (Furesø Boligselskab v. KAB) om hurtigst muligt og senest inden for en uge at etablere den fornødne gulvbelægning i Plejecenteret ved elevatorskakten, der hvor gangbroen er monteret. Forholdet bliver naturligvis udbedret straks og KAB har sat det fornødne arbejde i gang, så det bliver løst som Arbejdstilsynet foreskriver.

Furesø Kommune har fortsat fast ekstra personale på ved dette område, og vil have det indtil tingene er bragt i orden.

Arbejdstilsynet havde herudover bemærkninger vedr. ventilationsanlægget, som også bliver udbedret, så centeret som forventet lever op til alle de krav, der stilles til et moderne byggeri af denne art.


» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps