Børnehænder i sanden

Opfølgning på arbejdstilsynets besøg den 4. juni 2015

26. juni 2015
Arbejdstilsynet påpegede problemer med gulvet ved elevatoren i syd. Det blev hurtigt bragt i orden.
De øvrige forhold, de forhøjede skinner i gulvet ved branddørene: her undersøges mulige løsninger, og rette løsning vil blive iværksat, når dette arbejde er gennemført. Tilsvarende er der sat undersøgelse af ventilationsforholdene i gang. Mere information om disse forhold kommer.

De øvrige forhold som arbejdstilsynet påpegede arbejdes der også med.

- De forhøjede skinner i gulvet ved branddørene: Her undersøges mulige løsninger, og rette løsning  vil blive iværksat, når dette arbejde er gennemført.

- Ventilationsforhold: Her er en undersøgelse sat i gang.

Mere information om disse forhold kommer.

 

 


» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps