Børnehænder i sanden

Hvordan får Furesø bedre handicap- og seniorboliger?

23. juni 2016
Et nyt rådgivende udvalg mødes for første gang i september og skal give anbefalinger til hvor og hvordan, der kan bygges nye handicap- og senioregnede boliger i Furesø. Vi mangler dine input – du kan melde dig frem til 14. august.

I dette udvalg kan du være med til at diskutere fremtidens handicap- og senioregnede boliger i Furesø.

Udvalgets ideer indgår i byrådets arbejde med at revidere kommunens ældreboligstrategi. Den nye strategi skal forholde sig til, hvordan vi skaber attraktive, sammenhængende tilbud til både handicappede og ældre borgere, og hvor vi kan indtænke de kommunale ydelser effektivt og sikre borgerne den hjælp, som de har brug for, i rammer, som giver tryghed og livskvalitet.

Vi søger borgere med følgende profiler:

  • To borgere med faglig kompetence inden for by- og boligudvikling
  • En beboer eller pårørende til beboer i bofællesskabet i Svanepunktet
  • En beboer eller pårørende til beboer på Lillevang, Solbjerghaven, Ryetbo eller Svanepunktet
  • To borgere, der modtager høj grad af kommunale ydelser på hhv. ældre- og handicapområdet i eget hjem
  • Tre borgere, der ikke modtager kommunale ydelser, er i slutningen af arbejdslivet og skal til at overveje ønsker til seniorlivets boformer
  • En borger, der har valgt at bosætte sig i seniorbofællesskab.

Læs mere, og meld dig på www.furesoe.dk/udviklingsudvalg

Hvorfor dette nye udvalg?

Dette udvalg er et af to nye, rådgivende udvalg som skal hjælpe Furesøs byrådspolitikere til at teste nye måder at udvikle løsninger i samspil med dig som borger og skabe bedre beslutninger. Samtidig skal arbejdet bidrage med mere praktisk erfaring med borgerinddragelse i Furesø.


» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps