Børnehænder i sanden

Rift om pladserne i to nye udvalg

12. september 2016

Hele 41 borgere og aktører var klar til at kaste sig ind i arbejdet med at udvikle Værløse Bymidte og fremtidens handicap- og senioregnede boliger. Nu har Furesø Byråd sat navn på de 20, der i slutningen af september mødes første gang med udvalgte byrådspolitikere og tager hul på arbejdet.

Med de to nye udvalg vil politikerne teste nye måder at udvikle løsninger i samspil med borgerne og kvalificere de politiske beslutninger ved at bringe borgernes erfaringer i spil i vigtige udviklingsopgaver. Samtidig skal arbejdet bidrage med mere praktisk erfaring med borgerinddragelse.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A), der er udpeget som formand for udvalget om Værløse Bymidte, glæder sig over den store interesse: ”Det er imponerende, hvordan Furesøs borgere gang på gang viser, at de tager ansvar og gerne vil bidrage til at udvikle vores kommune. Vi skal nu se på, hvordan vi kan gøre Værløse Bymidte mere levende og velfungerende. Deltagerne har en bred sammensætning af kompetencer og erfaringer, og det skal bringes sammen med de visioner, vi som politikere har”.

Susanne Mortensen (C) er udpeget som formand for udvalget om fremtidens handicap- og senioregnede boliger: ”Hvis vi skal udvikle boliger i Furesø, der også passer til fremtidens behov og ønsker, så er det en stor fordel, at vi kommer i dialog med borgerne. Det gælder både de borgere, der i hverdagen oplever, hvordan det er at være handicappet eller ældre, men i høj grad også borgere, der er på vej til at lægge arbejdet fra sig, og som har en meget klar holdning til, hvordan deres seniorliv skal se ud. Jeg ser frem til, at vi i fælleskab får fundet konkrete anbefalinger, som vi politikere i sidste ende kan realisere.”

De 21 interesserede, der ikke fik en plads i udvalgene, bliver ikke glemt. I begge udvalg er nemlig indtænkt forløb og møder, hvor de også får mulighed for at byde ind med deres viden og erfaring. Samtidig inviterer begge udvalg ekstra borgere og grupper ind i deres arbejde løbende, det gælder blandt andet handicap- og seniorråd.

De to udvalg har en rådgivende rolle. Det betyder, at de via konkrete anbefalinger skal klæde politikerne på til at træffe beslutninger inden for de to temaer i fagudvalg og byråd. I begge udvalg er planlagt et borgermøde, hvor udvalgets anbefalinger fremlægges og debatteres inden byrådspolitikerne har deres endelige behandling i foråret 2017.

Udviklingsudvalget vedrørende fremtidens handicap- og senioregnede boliger består af følgende medlemmer:

 • Susanne Mortensen, (C) 2. viceborgmester samt formand for udvalget
 • Neslihan Diksan, (A) medlem af byrådet
 • Lars Carpens, (V) medlem af byrådet
 • Heidi Storck, (UP) medlem af byrådet
 • Lene Munch-Petersen, (A) medlem af byrådet
 • Søren Bech, borger 
 • Henrik Jart, borger
 • Lis Jensen, borger 
 • Ann Isabel Obarzanek, borger
 • Marianne Rosenvold, borger 
 • Helle Buchardt Boyd, borger 
 • Lone Stenderup, borger 
 • Kristian Busk Sørensen, borger 
 • Janne Stricker, borger
 • Stig Robertsen, borger.

Udviklingsudvalget vedrørende Værløse Bymidte består af følgende medlemmer:

 • Ole Bondo Christensen, (A) borgmester samt formand for udvalget
 • Gustav Juul, (V) medlem af byrådet
 • Preben Sandberg Petterson, (A) medlem af byrådet
 • John Ingemann Allentoft, (C) medlem af byrådet
 • Helle Katrine Møller, (B) medlem af byrådet
 • Camilla Hovard, centerforening
 • Jørn Lindhardt, centerforening
 • Jeanett Vestergaard Mikkelsen, COOP DK 
 • Henriette Kirkhoff Pagh-Schou, Nordea Ejendomme
 • Mogens Daniel Bruun, Værløsehallerne 
 • Morten Mathiesen, Galaksen
 • Henning Kornbo, borger
 • Monica Lund Stocholm, borger
 • Ole Mortensen, borger
 • Tina Østergaard, borger

» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps