Børnehænder i sanden

Demensvenlige boliger på Svanepunktet

23. marts 2017
Som dement har man særligt brug for genkendelighed og trygge rammer. Derfor er vi simpelthen så glade for, at vi har fået del i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til demensvenlige boliger. For den pose penge kan vi nemlig endnu bedre hjælpe vores demente borgere i deres hverdag på Svanepunktet.

Her skal der nu males vægge og udskiftes gardiner, så der er farveforskel på lofter, vægge og gulve. Det skal give de demente bedre fornemmelse af rum og retning.

Borgerne får også nemmere ved at genkende deres bolig, når der uden for hver bolig bliver sat billedrammer med kendte ansigter og elementer fra borgerens liv.

Desuden skal der mere ”gammelt” nips og møblement ind på plejecenteret, som kan vække genkendelsens glæde hos de ældre demente.

Puljen skal også dække afslapningsstole og beroligende musikpuder samt farvede toiletsæder, så borgere med demens lettere kan genkende toiletkummen.

Vi glæder os til at komme i gang!» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps