Børnehænder i sanden

Forløb

Rehabiliteringsforløbet består som regel af:

• Undersøgelse ved ergo- og/eller fysioterapeut som hovedregel sker første undersøgelse 1. hverdag efter ankomst til Rehabiliteringscentret.

• Udarbejdelse af individuel plan sker i samarbejde med dig, evt. dine pårørende samt det tværfaglige team omkring dig.

• Rehabiliteringen tilrettelægges efter konkret og individuel undersøgelse ved ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejefagligt personale.

• Daglig træning med sygeplejefagligt personale i forbindelse med hverdagsaktiviteter som f. eks personlig hygiejne, gå tur til og fra spisestuen.

• Selvtræning ud fra hverdagsøvelser, der er aftalt mellem dig og ergoterapeuten eller fysioterapeuten

• Statusmøde eller hjemmebesøg med deltagelse af dig, visitator, sygeplejefagligt personale, ergo- og fysioterapeut og evt. dine pårørende.

• Ved udskrivelsen vurderer vi behov for ambulant træning i Furesø Kommunes Genoptræningscenter og/eller i dit hjem og behov for hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Furesø borger
Foto: Matilde Hagebro

Rehabiliteringsøvelser
Foto: Matilde Hagebro

 

 


Sidst opdateret 08. februar 2017

» Kontakt

Svanepunktet

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter
Paltholmterrasserne 35-38, 1. sal
Blok 12
3520 Farum

Tlf. 7235 6600

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Paltholmterrasserne 47, stuen
Blok 13
3520 Farum

Tlf. 7235 5780 
Bedste træffetid: 08:15-12:00

Plejecenter Svanepunktet
Paltholmterrasserne 35-38, stuen
Blok 12
3520 Farum

Tlf.: 7235 6500

Bofællesskab
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal
Blok 13
3520 Farum

Find vej

 
Find vej med Google Maps