Børnehænder i sanden

Personale

Sygeplejefagligt personale

Varetager den sygeplejefaglige udredning og indsats i samarbejde med dig f.eks lægekontakt, medicinhåndtering, væske og ernæring samt daglig træning i hverdagsaktiviteter så som bad, personlig hygiejne, påklædning og mobilisering. Vi følger desuden løbende op på din plan for dit forløb på rehabiliteringscenteret i samarbejde med det terapeutfaglige personale.

Pleje
Foto: Matilde Hagebro

Ergoterapeuter

Ergoterapeuterne varetager træning af almindelige daglige aktiviteter f.eks. vask og påklædning, forflytninger samt problemer i forbindelse med at tygge og synke mad og drikke. Den ergoterapeutiske behandling omfatter ligeledes kognitiv træning, vurdering af behov for hjælpemidler samt tilpasning af disse. Ydermere genoptræning i forbindelse med halvsidig lammelse eller brud f.eks. på hånd, arm og skulder.

Fysioterapeuter

Fysioterapeuterne varetager den fysiske funktionstræning f.eks. gangtræning, forflytninger, rejse-sætte-sig og trappegang. Desuden yder vi specifik genoptræning i form af bl.a. styrke-, balance-, udholdenheds- og ledbevægelighedstræning samt smertebehandling. I samarbejde med ergoterapeuterne og sygeplejefagligt personale vurderer vi behov for hjælpemidler og taler med visitationen om en bevilling af disse.

Rehabilitering med borger
Foto: Matilde Hagebro


Sidst opdateret 29. september 2017

» Kontakt

Rehabiliteringscenter

Paltholmterrasserne 35-38, 1.
3520 Farum
Tlf. 7235 6600
Skriv til os via Digital Post

Find vej

Åbningstider:

Rehabiliteringscenteret har døgnåbent, men der foregår en del træning og behandling hver dag frem til kl. 15. Derfor får både borger og pårørende mest ud af besøg efter dette tidspunkt.