Nyhed

Besøgsrestriktioner på Svanepunktet

Et smitteudbrud i øjeblikket afstedkommer, at der er yderligere restriktioner på adgang for besøgende.

Beboerne på plejecentret har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, jf.
bekendtgørelsens § 6, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller
besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer, jf. bekendtgørelsens § 7.

Dette påbud om midlertidigt besøgsforbud er gældende fra og med den
22.1.2021 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter
et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet
den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.
Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt.

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.