Læge

Du har ret til at beholde din praktiserende læge. Du skal være opmærksom på, om din læge vil komme på hjemmebesøg, hvis du ikke selv kan komme til lægen.
Der er tilknyttet en plejecenter læge, som kommer fast i huset flere gange om måneden, som du kan blive tilknyttet.
Personalet vil være dig behjælpelig, såfremt du har behov for hjælp til lægekontakt.

Lægevalg skal meddeles Borgerservice ved indflytningen.

Læge-, tandlæge-, hospitalsbesøg med videre
Du kan som udgangspunkt ikke forvente, at personalet kan følge dig til eksterne besøg og behandlinger hos læge, tandlæge, hospital etc.. Det er som udgangspunkt dine pårørende, som skal hjælpe dig i disse situationer. Ligeledes er det dig selv eller dine pårørende, som skal sørge for transporten til eksterne behandlinger. I yderste særlige situationer kan kontaktpersonen have mulighed for at hjælpe.
Det er muligt at benyttet flextrafik, tilmelding via borgerservice.

Medicin

Det er din læge, som ordinerer din medicin. Personalet vil hjælpe dig med at få doseret den ordinerede medicin, såfremt du ikke selv kan.
I de fleste tilfælde doserer vi medicinen i doseringsæsker til 4 uger ad gangen. Du skal selv indkøbe og/eller medbringe doseringsæsker.

Apotek

Det er aftalt med apoteket, at apoteket kan levere medicin direkte til Svanepunktet. Apoteket udskriver regning hver måned til den enkelte borger. Regningen betales via PBS. Det vil sige regningen trækkes direkte fra din bankkonto. Akut medicin- der ikke kan nå at komme med de planlagte udbringninger 2 gange om ugen- forventes dine pårørende at hente. Alternativt vil det blive bragt ud med Taxi på din regning.

Tandlæge

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, som kun vanskeligt eller slet ikke er i stand til at benytte det sædvanlige tandplejetilbud med sygesikringstilskud. Omsorgstandplejen udføres af kommunens tandplejepersonale, som er specielt uddannet til opgaven. Ordningen administreres af den kommunale tandpleje herunder aftaler til de regelmæssige undersøgelser.

Det koster kr. 530,- pr. år (2019) at være tilmeldt omsorgstandplejen (‘egenbetaling’). Beløbet reguleres en smule hvert år. Til gengæld er alle behandlingsydelser og besøg gratis for borgeren. Beløbet via Betalingsservice hver måned.

Du kan ringe til Tandplejen på tlf. 7235 6000 for at høre nærmere om ordningen.

Del: