Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen.
Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab, som vi tilbyder.

Dit hjem

Vi respekterer boligen og plejecentret som værende dit private hjem. Dette betyder blandt andet, at du har indflydelse og ansvar i din egen hverdag.

Kontaktperson

Du får tildelt en kontaktperson ligesom de andre borgere i plejecentret. Kontaktpersonen er ham eller hende, som du primært samarbejder med om de daglige gøremål. Kontaktpersonen bistår også med information og svarer på spørgsmål, du måtte have. Ligeledes er det muligt efter aftale med dig, at din kontaktperson er i kontakt med dine pårørende.

Samtykke og tavshedspligt

Al personale har tavshedspligt. Det betyder, at personalet IKKE må oplyse dine pårørende og andre om dine personlige forhold som f.eks. sygdom, behandling m.m.
Du har dog mulighed for at give samtykke til, at dine pårørende må få oplysninger om dine personlige forhold herunder sygdom, behandlinger, indlæggelser m.m.. Kontaktpersonen kan være behjælpelig med at få udarbejdet aftale om samtykke. Det anbefales at en eventuel samtykkeerklæring udarbejdes ved indflytningen i samråd med dig og dine pårørende.

Vores værdier

I alle sammenhænge tilstræber vi at have et godt samarbejde med dig – gennem ansvarsfuldhed og fleksibilitet. Vi anvender et positivt livssyn, og det er vigtigt for os at bringe humoren ind i hverdagen.

Billede af Svanepunktet ser ude fra
Svanepunktet Plejecenter
Del: