• Aktivitet på Svanepunktet

  På Svanepunktet har vi daglige aktiviteter målrettet beboernes behov og ønsker den pågældende dag. 

  Livet skal leves hele livet og vi forsøger at imødekomme dette ved at skabe mulighed for at deltage i både små og store aktiviteter. 

  Vi har en aktivitetsmedarbejder tilknyttet som er med til at igangsætte aktiviteter på daglig basis. 

 • Hverdagens aktiviteter

  Aktivitet på Svanepunktet

  Betydningsfulde aktiviteter giver mening i tilværelsen og kan være medvirkende til at bekræfte ens identitet og samtidig vise omverdenen, hvem man er og hvad man synes er værdifuldt at bruge sin tid på.

  Den enkeltes valg af aktivitet, kan være påvirket af den kultur man kommer fra og de personlige værdier og interesser, man er formet af. Samtidig er de omgivelser man befinder sig i, med til at påvirke ens muligheder for at lave betydningsfulde aktivitet.

  På Svanepunktet plejehjem støtter vi vores beboere i at udføre og deltage i de aktiviteter, som er betydningsfuld for den enkelte. Vi bidrager til at man som beboer kan varetage sine personlige og praktiske hverdagsaktiviteter på en meningsfuld måde, deltage i sociale fællesskaber og være aktiv i mere konkrete aktivitetstilbud såsom fysisk træning, fællessang og busture ud af huset. Livet på plejehjem er en foranderlig tid for alle og ens ønsker og behov ændre sig naturligt over tid. Hverdagens aktiviteter vil følge denne rytme og blive tilpasset derefter. Derfor kan man også opleve at nogle beboere har meget udadvendte og gruppebaserede aktiviteter, mens andre har glæde af små aktiviteter i et mindre format.

  Som en del af Furesø kommune, arbejder vi på Svanepunktet med en rehabiliterende tilgang til den pleje, støtte og aktivitet vi tilbyder. Vi er bevidste om at få fokus på de ressourcer vores beboere har og får dem inddraget i hverdagens mange aktiviteter.

   

 • Velfærdsteknologi

  Aktiviteter med velfærdsteknologiske produkter

  Udbuddet af aktiviteter på Svanepunktet spænder bredt. Og vi har også forskellige velfærdsteknologiske produkter, som vi har meget stor glæde af i aktivitetsøjemed.

  Touch Screen – Vores storskærm har mange anvendelsesmuligheder. Vi kan lave forskellige træningsøvelser med fokus på både de fysiske og kognitive evner, vi kan streame store tv-udsendelser og se film og koncerter sammen.

  Robot-kat – Vores robotkat er en interaktiv kat, der kan skabe tryghed, genkendelighed og samtidig være sansestimulerende, når man sidder med den. Ofte er den primære målgruppe mennesker med moderat til svær demens.

  Musikpuden afspiller beroligende melodier i takt med at den bliver bevæget.

Del: