• Dagens gang

  På Svanepunktet foregår dagens aktiviteter så vidt muligt med udgangspunkt i den enkelte beboer, deres ønsker, præferencer, vaner og rutiner. 

  Måltiderne sætter en naturlig ramme om dagen. Vi går meget op i æstetikken omkring vores måltider, der skal være nogle pæne rammer at spise i, borddækningen skal være indbydende og der skal dufte indbydende. 

  I løbet af ugen vil der være forskellige aktiviteter som f.eks. sang, film og musik, gymnastik, ture ud i det blå. Det kan fx være ture til bytorvet.

  Alle planlagte aktiviteter fremgår af tavlerne ved elevatorerne. Derudover er de beskrevet under aktiviteterne i Svaneposten. 

   

   

 • Måltider

  Maden på Svanepunktet leveres fra produktionskøkkenet Lillevang.

  Maden ankommer nedkølet til Svanepunktet tre gange om ugen og varmes op i køkkenet. Morgenmaden køber Svanepunktet selv ind. Kolde måltider kommer på pålægsfade og anrettes i Svanepunktets eget køkken. 

  Hvis du har behov for en særlig diæt, så tag fat i din kontaktperson. 

   

   

 • Afbestilling af mad

  Ønsker du at afbestille et eller flere måltider, skal der afbestilles til kontaktpersonen senest fem hverdage inden de aktuelle datoer, hvor du ikke ønsker måltidet leveret. Hvis der er tale om en akut indlæggelse bortfalder kravet om fristen vedrørende afmelding af måltider. 

   

 • Træning

  På plejehjemmet Svanepunktet betragter vi alle dagligdags aktiviteter som en vigtig del af at forblive så selvhjulpen som muligt.

  Disse aktiviteter afhænger af den enkelte beboers fysiske og mentale formåen, deres ønsker samt en faglig vurdering fra vores personale.

  Derudover vil du indenfor de første uger blive kontaktet af en fysio- eller ergoterapeut, som tilbyder en vurdering af, hvordan du på bedst mulig måde opretholder eller forbedrer evnen til at være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. 

  Ved behov tilbydes genoptræning. Det kan være efter et hospitalsophold hvor der laves en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse.

  Fysio- og ergoterapeuterne er ansat på genoptræningsenheden, og har deres  daglige gang på Svanepunktet. 

  Træningen foregår på Plejehjemmet Svanepunktet. Det kan være i egen bolig, eller på fællesarealerne. Træningen er individuel eller på hold. 

   

Billede Svanepunktet

Måltider på Svanepunktet

Del: