• Dagens gang

  På Svanepunktet foregår dagens aktiviteter så vidt muligt med udgangspunkt i den enkelte beboer, deres ønsker, præferencer, vaner og rutiner. 

  Måltiderne sætter en naturlig ramme om dagen. Vi går meget op i æstetikken omkring vores måltider, der skal være nogle pæne rammer at spise i, borddækningen skal være indbydende og der skal dufte indbydende. 

  I løbet af ugen vil der være forskellige aktiviteter som f.eks. sang, film og musik, gymnastik, ture ud i det blå. Det kan fx være ture til bytorvet.

  Alle planlagte aktiviteter fremgår af tavlerne ved elevatorerne. Derudover er de beskrevet under aktiviteterne i Svaneposten. 

   

   

 • Måltider

  Maden på Svanepunktet leveres fra køkkenet på Plejecenter Lillevang.

  Lillevangs køkken laver mad til de 96 beboere på Lillevang, 35 beboere på Svanepunktet samt til de ca. 200 borgere der er tilmeldt Furesø Kommunes madservice.

  Madservice kan kontaktes alle hverdage på 7235 6403 i deres telefontid mellem 9.00 - 10.00. Torsdag også mellem kl. 13.00 og 14.00. 

  Udenfor åbningstiden kan der lægges en besked på telefonsvareren eller sendes en besked til liko@furesoe.dk

  Afbestilling af mad

  Ønsker du at afbestille et eller flere måltider, skal der afbestilles til kontaktpersonen senest fem hverdage inden de aktuelle datoer hvor du ikke ønsker måltidet leveret. Hvis der er tale om en akut indlæggelse bortfalder kravet om fristen vedrørende afmelding af måltider. 

 • Træning

  Ved indflytning vil beboeren indenfor de første uger blive kontaktet af en fysio- eller ergoterapeut, som tilbyder en vurdering af hvordan beboeren på bedst mulig måde opretholde eller forbedre evnen til at være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. 

  Ved behov tilbydes genoptræning. Det kan være efter et hospitalsophold hvor der laves en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse. 

  Træningen foregår hvor det er mest relevant. Det kan være i egen bolig, eller på genoptræningscenteret der er placeret ved siden af Svanepunktet. 

  Fysio- og ergoterapeuterne er ansat på genoptræningsenheden, og har deres  daglige gang på Svanepunktet. 

  Personalet tager på individuelle gåture efter ønsker og behov. 

  Disse aktiviteter afhænger af den enkelte beboers behov og ønsker samt en faglig vurdering fra vores personale

Billede Svanepunktet

Måltider på Svanepunktet

Del: