• Om boligen

  Boligen er en lejebolig omfattet af almenboligloven. 

  Boligerne på Svanepunktet er indrettet som 2 rums boliger på mellem 56-66 m2 med en flytbar skabsvæg mellem stue og værelse. Hver bolig er forsynet med et tekøkken med plads til et lille spiseområde. Derudover er der mulighed for at indrette et mindre sofaområde ved det store vinduesparti. Alle boliger har adgang til terrasse, der er belagt med skridsikker belægning. Adgang til terrassen er uden niveau forskelle. 

  Der er TV og telefonstik på stuen. Telefon flyttes/oprettes efter aftale med TDC. Beboer står selv for udgiften hertil. 

  Der er mulighed for kaldeanlæg. Ved indflytning vil vi sammen med dig vurdere om du har behov herfor. 

  Plejehjemmet Svanepunktet har to fællesrum, som anvendes til henholdsvis spisestue og dagligstue. Her er der mulighed for socialt samvær. Ydermere har vi to store fælles terrasser, hvor der blandt andet når vejret tillader det er mulighed for at grille og spise udendørs. 

   

 • Plantegning

  Lejlighederne på Svanepunktet er forskellige og der er variationer. Herunder kan du se tre forskellige lejlighedstyper.

  Forskellige lejlighedstyper på Svanepunktet

 • Fælles arealer

  Plejecenteret Svanepunktet har to fællesrum, som anvendes henholdsvis til spisestue og dagligstue. Ydermere har vi to store fælles terrasser, der benyttes så snart vejret tillader det. 

 • Lejekontrakt

  Boligen er en lejebolig omfattet af almenboligloven.

  Når du har fået tildelt en plejebolig, skal du henvende dig til boligselskabet og underskrive lejekontrakten.

  KAB kan kontaktes her

  Ved indflytning vil du få udleveret nøgle og nøglebrik af boligselskabet KAB. Nøgle og nøglebrik er til brug for din dør, trappe og elevator.

  Du har selv nøgle til egen bolig foruden nøglebrik til elevator og trappeopgange.

  Elevatoren er åben dagligt fra kl. 08.00-20.00. 

  Pårørende og andre besøgende kan uden for denne tid anvende dørtelefonen, der er etableret ved indgangene. En medarbejder besvarer dørtelefonen og lukker pågældende ind.

 • Inden indflytning

  Forsikringer:

  Du skal selv tegne en indboforsikring, hvis du ønsker forsikring. Henvend dig til dit forsikringsselskab for yderligere rådgivning. 

  Møblering:

  Du er selv ansvarlig for indretning af din bolig, eventuelt sammen med dine pårørende. Indretningen skal dog være i overensstemmelse med dit plejebehov samt med de arbejdsmiljømæssige hensyn, der er i forhold til vort personale. Din kontaktperson står gerne til rådighed med hensyn til spørgsmål vedrørende indretningen.

  Der er plejeseng i boligen, der skal benyttes af hensyn til personalets arbejdsmiljø. Sengens placering i stuen aftales med kontaktpersonen ved indflytningen.

  Du skal selv sørge for gardiner.

  Ved indflytning er der kun lys på badeværelset. Du skal derfor selv sørge for at opsætte lamper. Vær opmærksom på at det vigtigt med godt lys for at personalet kan hjælpe dig bedste muligt. 

  Vi anbefaler, at du ikke lægger gulvtæppe eller små tæpper på gulvet grundet din sikkerhed. Tæpperne kan udgøre en faldrisiko for dig og personalet samt det kan blive nødvendigt at fjerne gulvtæpper, hvis du senere får behov for hjælpemidler.

  Dyne og puder

  Du skal selv medbringe dyne og pude. Vi anbefaler, at dyne og pude er vaskbare. Det er en god idé med en reserve dyne og pude, hvis uheldet skulle være ude.

 • Indflytningen

  Indflytning: 

  Sammen med din kontaktperson og pårørende aftaler du, hvornår du ønsker indflytning. Kontakt Svanepunktet inden. Vi anbefaler, at du flytter ind en hverdag, således at vi har god tid til at tage i mod dig.

  Husk du skal melde flytning til folkeregisteret, senest 5 hverdage efter indflytningsdatoen. Vær især opmærksom på at kontakte apoteket, hvis du får medicin bragt ud. 

  Kontaktperson:

  Du får tildelt en primær og en sekundær kontaktperson. Kontaktpersonen er den, som du primært samarbejder med. Kontaktpersonen vil hjælpe dig med at have overblik over din dagligdag. Ligeledes er det muligt efter aftale med dig, at din kontaktperson er i kontakt med dine pårørende.

 • Inventar og udstyr i boligen

  Der er TV og telefonstik på stuen. Telefon flyttes/oprettes efter aftale med TDC. TV pakke bestilles hos You See ( foreningsrabat). Du står selv for udgiften hertil.

 • Vedligehold af boligen

  Ved problemer med med boligen, så skal du eller dine pårørende kontakte boligselskabet. 

  Dagligdags vedligehold som fx. udskiftning af lyspærer står du selv for, da boligen er at betragte som dit eget hjem. 

 • Nødkald

  Der er mulighed for kaldeanlæg. Ved indflytning vil sammen med dig vurdere om du har behov herfor. 

 • Terrasse/have

  Alle boliger har adgang til egen terrasse. Det er beboeren selv der står for møblering, indretning og pasning af terrassen og eventuelle planter og blomster. 

 • Opbevaring af værdigenstande

  Vi kan ikke være behjælpelige med at opbevare værdigenstande.

  Al opbevaring af kontanter og værdigenstande i egen bolig er på eget ansvar. Vi anbefaler, at du anskaffer en safety-box, hvor du kan opbevare dine værdigenstande.

  Vær opmærksom på, at Plejehjemmet Svanepunktet ikke kan påtage sig ansvaret for bortkomne penge eller værdigenstande. Vi opfordrer dig derfor til ikke at have for store kontantbeløb liggende. Men gerne lidt småpenge til banko, is og lign.

   

Del: