• Plejehjemslæge

  Du har ret til at beholde din praktiserende læge. Du skal være opmærksom på, om din læge vil komme på hjemmebesøg, hvis du ikke selv kan komme til lægen.

  Charlotte Lysén Føhns fra Lægecenter Værløse er tilknyttet som fast plejehjemslæge, og kommer fast i huset flere gange om måneden: Som beboer på Svanepunktet tilbydes du at blive tilknyttet Charlotte. 

  Personalet vil være dig behjælpelig, såfremt du har behov for hjælp til lægekontakt.

  Lægevalg skal meddeles Borgerservice ved indflytningen.

 • Tandlæge og mulighed for omsorgstandlæge

  Du beholder som udgangspunkt din tandlæge. Personalet kan desværre ikke være behjælpelige med transport, det skal du selv fortsat sørge for. 

  Der er mulighed for omsorgstandpleje i Furesø kommune. Det er personalet, som efter et individuelt skøn vurderer om betingelserne for en henvisning er opfyldt.

  Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, som kun vanskeligt eller slet ikke, er i stand til at benytte det sædvanlige tandplejetilbud med sygesikringstilskud. 

  Omsorgstandplejen udføres af kommunens tandplejepersonale, som er særligt uddannet til opgaven. Ordningen administreres af den kommunale tandpleje, herunder aftaler til de regelmæssige undersøgelser.

  Der er egenbetaling for at være tilknyttet omsorgstandplejen. Dette er et årligt beløb. Alle behandlingsydelser og besøg er gratis for borgeren. Beløbet opkræves via betalingsservice. 

  Her kan du kan læse mere om omsorgstandplejen og deres vilkår.

 • Medicin og apotek

  Medicin: 

  Det er lægen, som ordinerer din medicin.  

  På Svanepunktet doseres medicinen i dosispakninger fra apoteket efter vurdering af egen læge eller af plejepersonalet. I de fleste tilfælde doseres medicinen i doseringsæsker til 2 uger ad gangen. Du skal selv medbringe doseringsæsker eller købe nye ved behov.

  Personalet hjælper kun med medicingivning der er dosispakket eller doseret af plejepersonalet.

  Apotek:

  Det er aftalt med apoteket, at apoteket kan levere medicin direkte til Svanepunktet. Apoteket udskriver regning hver måned til den enkelte borger. Regningen sal tilmeldes PBS eller der kan oprettes en konto på apoteket. Det vil sige regningen trækkes direkte fra din bankkonto. Akut medicin- der ikke kan leveres med de planlagte udbringninger to gange om ugen- forventes det at dine pårørende henter. Alternativt vil det blive bragt ud med taxi på din regning.

 • Hospitalsindlæggelse

  Ved planlagt indlæggelse er det vigtigt at give personalet besked, så de kan hjælpe med at gøre klar til at tage afsted i rette tid. 

  Hvis plejepersonalet skal hjælpe med at bestille kørsel, skal det aftales med dem. 

  Ved akut indlæggelse giver plejepersonalet besked til pårørende. 

  Hvis der skal nogle med er det som udgangspunkt pårørende der tager med på hospitalet. 

 • Ambulant behandling

  Er der aftalt tid til ambulant behandling eller kontrol er det vigtigt at give plejepersonalet besked, så de kan hjælpe med at du bliver klar til at tage af sted. 

  Hvis plejepersonalet skal hjælpe med at bestille kørsel skal det aftale med dem. 

  Hvis der skal ledsager med er det som udgangspunkt pårørende der skal tage med. 

 • Livets ønsker

  Hvis der er nogle særlige ønsker for livet, hverdagen  eller livets afslutning, så kan det være en god ide at skrive dem ned. 

  Plejepersonalet står altid til rådighed for en snak herom og kan give mere information omkring plejetestamente, behandlingstestamente, herunder nej til genoplivning.

   

 • Hjælpemidler

  På Svanepunktet stilles der nogle få hjælpemidler til rådighed: Plejeseng, badebænk og toiletforhøjer. 

  Hvis personalet har brug for hjælpemidler, kan de være behjælpelige med at søge om disse. 

  Hvis beboeren har fået nogle hjælpemidler bevilget inden indflytning på Svanepunktet fx en rollator eller kørestol eller personlige hjælpemidler fx til blodsukkermåling eller inkontinensbehandling skal disse medbringes ved indflytningen. 

   

 • Den sidste tid - vågetjeneste

  Personalet vil være så meget omkring dig og dine pårørende som muligt. 

  Ønsker dig eller dine pårørende, at der skal være en person hos dig hele tiden, kan i få hjælp hos Vågetjenesten i Furesø. 

  Vågerne er til stede på skift i aften og nattetimerne, hvor de pårørende har behov for hvile eller et pusterum i en svær tid. Vågerne er modne, rolige og erfarne mennesker (M/K). De deltager ikke i plejen af den dørende, men er opmærksomme og kan efter behov tilkalde det professionelle personale.

  Vågetjenesten tilkaldes af ledere eller sygeplejersker på plejehjemmet.

  Læs mere på hjemmesiden for Ældre Sagen i Farum eller i Værløse. 

  Ældresagen Farum

  Ældresagen Værløse

 • Transport til lægebesøg mv.

  Det er som udgangspunkt dine pårørende, som skal følge dig til eksterne besøg og behandlinger hos læge, tandlæg, hospital eller andre sundhedsydelser. Ligeledes er det dig selv eller dine pårørende, som skal sørge for transporten til eksterne behandlinger. I yderste særlige situationer kan kontaktpersonen have mulighed for at hjælpe.

  Det er muligt at benyttet flextrafik, tilmelding via borgerservice.

SDS Some 1080X1080px 08.05.2023 1600Px

Har sygeplejersken dit rigtige nummer?

Stamkort giver borgerne mulighed for at udfylde deres personlige oplysninger, fx pårørende og telefonnummer, på sundhed.dk. Sundhedspersoner har også…

SDS Some Aftaler 1080X1080px 06.02.2023 1600Px

Hold styr på aftalerne

I en digital kalender på sundhed.dk kan du se dine aftaler med hospital, kommunal sundhed og pleje samt praktiserende læge og speciallæger. Pårørende…

Del: