• Vitterlighedsvidner

  Medarbejdere må ikke være behjælpelige med at være vitterlighedsvidner. Hvis du eller dine pårørende har brug for vitterlighedsvidner ved underskift af diverse dokumenter må i henvende jer til en advokat eller få pårørende eller venners hjælp. 

 • Værgemål

  Vi anbefaler, at du får udarbejdet en fuldmagt, der vedrører økonomi og personlige forhold. Helst imens du selv kan være med til at beslutte indholdet og du selv kan underskrive dokumentet. 

  Læs mere om værgemål her

 • Valghandling

  Ved valg eller folkeafstemning i Danmark, får du mulighed for at afgive din stemme. 

  Svanepunktet sikrer, at der kommer valgtilforordnede, som gennemfører valget for de beboere, der ønsker at afgive deres stemme. 

 • Tavshedspligt

  Al personale har tavshedspligt. Det betyder, at personalet IKKE må oplyse dine pårørende og andre om dine personlige forhold som f.eks. sygdom, behandling m.m.

 • Klageadgang

  Klagemuligheder: 

  Hvis der er forhold, du er utilfreds med, eller emner, du ønsker at drøfte, bør du først kontakte lederen på Svanepunktet og aftale en samtale. Har du efter den samtale brug for yderligere drøftelse, kan du kontakte områdelederen for plejehjemmene og aftale tidspunkt til en ny samtale. Giver ingen af samtalerne det ønskede resultat, har du mulighed for at kontakte centerchefen for i Center for Sundhed og Seniorliv i Furesø Kommune. Centerchef i Center for Sundhed og Seniorliv.

  Klage over sygeplejefaglig behandling:

  Vil du er utilfreds med den sygeplejefaglige behandling, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed og lave en indberetning til dem. De modtager klagen og foretager en vurdering. 

  Indberetning af hændelser:

  Pårørende har en mulighed for at indrapportere hændelser via Dansk Patient Sikkerhedsbase: http://www.dpsd.dk/.

 • Samtykke til at dele oplysninger

  Du har mulighed for, at give samtykke til, at dine pårørende må få oplysninger om dine personlige forhold herunder sygdom, behandlinger, indlæggelser m.m. Kontaktpersonen kan være behjælpelig med at få udarbejdet aftale om samtykke. Det anbefales at en eventuel samtykkeerklæring udarbejdes ved indflytningen i samråd med dig og dine pårørende.

Del: